Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la BD, la Bande Dessinée från svenska till franska

Översätt la BD, la Bande Dessinée till andra språk