Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la consommation d’eau från franska till svenska

Översätt la consommation d’eau till andra språk