Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la coupe de cheveux från svenska till franska

Översätt la coupe de cheveux till andra språk