Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la durée du vol från franska till svenska

àtill

Översätt la durée du vol till andra språk