Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la même question, la meme question från franska till svenska

Översätt la même question, la meme question till andra språk