Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta landa, gå iland från svenska till franska

Översätt landa, gå iland till andra språk