Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta landa, g�� iland från svenska till franska

Översätt landa, g�� iland till andra språk