Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta le Canada me manquera från franska till svenska

Översätt le Canada me manquera till andra språk