Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta le chocolat chaud från svenska till franska

Översätt le chocolat chaud till andra språk