Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta le ciel est couvert från franska till svenska

Översätt le ciel est couvert till andra språk