Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta le conseiller d'orientation från svenska till franska

Översätt le conseiller d\'orientation till andra språk