Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta le coup de foudre från franska till svenska

Översätt le coup de foudre till andra språk