Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta le hockey sur glace från svenska till franska

omsur
sur

Översätt le hockey sur glace till andra språk