Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta le long de från svenska till franska

sjusept
medavec

Översätt le long de till andra språk