Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta le m��me ��ge, le meme age från svenska till franska

Översätt le m��me ��ge, le meme age till andra språk