Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta le premier, la premi��re från svenska till franska

Översätt le premier, la premi��re till andra språk