Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta les Azt��ques från svenska till franska

Översätt les Azt��ques till andra språk