Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta les années soixante (fpl) från svenska till franska

Översätt les années soixante (fpl) till andra språk