Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta les fr��res (mpl) från svenska till franska

Översätt les fr��res (mpl) till andra språk