Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta les montagnes russes från svenska till franska

Översätt les montagnes russes till andra språk