Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta les r��volutionnaires från svenska till franska

Översätt les r��volutionnaires till andra språk