Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta letar, letar efter från svenska till franska

Översätt letar, letar efter till andra språk