Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ligga, vara belägen från svenska till franska

Översätt ligga, vara belägen till andra språk