Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ligga, vara bel��gen från svenska till franska

Översätt ligga, vara bel��gen till andra språk