Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta lite h��r och var från svenska till franska

ochet

Översätt lite h��r och var till andra språk