Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta lugna ner, lugna från svenska till franska

Översätt lugna ner, lugna till andra språk