Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta lust, begär, vilja från svenska till franska

Översätt lust, begär, vilja till andra språk