Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta lycka, välgång, från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
minmon
Annons
Annons

Översätt lycka, välgång, till andra språk