Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta människa, mänsklig varelse från svenska till franska

Översätt människa, mänsklig varelse till andra språk