Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta måste, bör, böra från svenska till franska

Översätt måste, bör, böra till andra språk