Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta måste, bör, böra från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt måste, bör, böra till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018