Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta m��nniska, m��nsklig varelse från svenska till franska

Översätt m��nniska, m��nsklig varelse till andra språk