Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta m��r du inte bra, ��r det n��got fel från svenska till franska

Översätt m��r du inte bra, ��r det n��got fel till andra språk