Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta m��r illa från svenska till franska

illamal
ontmal

Översätt m��r illa till andra språk