Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mais från franska till svenska

Annons
maismen
ydär
där
där
Annons
Annons
ouija
Annons
Annons

Översätt mais till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018