Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mais oui från svenska till franska

menmais
jaoui
däry
där
där

Översätt mais oui till andra språk