Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mal �� la t��te från svenska till franska

illamal
ontmal

Översätt mal �� la t��te till andra språk