Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mal au ventre från svenska till franska

illamal
ontmal

Översätt mal au ventre till andra språk