Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mal v��cu från svenska till franska

illamal
ontmal

Översätt mal v��cu till andra språk