Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta man måste, det är nödvändigt från svenska till franska

Översätt man måste, det är nödvändigt till andra språk