Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta man m��ste, det ��r n��dv��ndigt från svenska till franska

Översätt man m��ste, det ��r n��dv��ndigt till andra språk