Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta man ser löjlig ut från svenska till franska

Översätt man ser löjlig ut till andra språk