Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta man vidh��ller, h��ller fast vid från svenska till franska

vidpour

Översätt man vidh��ller, h��ller fast vid till andra språk