Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mannen på gatan, den vanlige mannen från svenska till franska

Översätt mannen på gatan, den vanlige mannen till andra språk