Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mannen p�� gatan, den vanlige mannen från svenska till franska

Översätt mannen p�� gatan, den vanlige mannen till andra språk