Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mari från franska till svenska

Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt mari till andra språk