Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta me tutoyer från franska till svenska

moimig
àtill

Översätt me tutoyer till andra språk