Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta med goda f��ruts��ttningar från svenska till franska

medavec

Översätt med goda f��ruts��ttningar till andra språk