Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta med politisk tendens från svenska till franska

medavec

Översätt med politisk tendens till andra språk