Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta med t��rar i ��gonen från svenska till franska

medavec

Översätt med t��rar i ��gonen till andra språk